Cốt pha tôn 1

– Quy cách:

Chiều dài: 600mmm, 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm…..

Chiều rộng: 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm

Độ dày: 2mm.