Chống nêm 2,1m

Ống D49 x 2,0mm x 2,0m (có đầu =2,1m) x 2 bộ bát U
Chất liệu: tôn kẽm , bát U- thép dày 4,5mm
Trọng lượng: 5,9kg(dung size +-2%)
Lực chịu tải phá hủy:7.020kg